Chúc Tết năm Nhâm Thìn – Phúc lộc đến kìn kìn

Posted on 23/01/2012

3Chúc Tết năm Nhâm Thìn – Phúc lộc đến kìn kìn – Gặp thời, tài năng phát – Sức khỏe ngang…Pu-tin (*).

Công danh đầy đủ cả – Học vấn cứ thăng thiên – Tình yêu hay tình báo – Có sẵn, chẳng phải xin.

Cửa nhà tràn hạnh phúc – Bình An, chẳng lo phiền!

-NA-

23/1/12

* (http://vnexpress.net/gl/the-gioi/anh/2009/08/3ba11fe0/)

Advertisements