Nông dân vẫn khổ…(phóng sự ảnh)

Posted on 09/07/2013

0Ngày xưa có câu: Chuột chạy cùng sào, mới vào sư phạm. Bây giờ chắc nên biến thể: “Chuột chạy cùng sào, mới lao vào…lúa”

Nông nghiệp? Chắc chắn phải cứu! Nông thôn? Ắt là phải cứu! Nông dân? Không cứu thì cứu ai.

Chắc chắn sau hai lĩnh vực bất động sản và ngân hàng, Tam Nông sẽ là lĩnh vực tiếp theo cần (xem xét và nghiên cứu) để được cứu ^^

Liên quan:

Tuoitre.vn 06/07/2013 – Dù các phong trào thủy lợi hóa, cơ giới hóa… nông nghiệp đã được phát động từ rất lâu, nhưng trên rất nhiều cánh đồng ở các tỉnh phía Bắc, lao động chân tay không được bảo hộ vẫn còn phổ biến.

Đã bớt cảnh cày bừa bằng trâu bò, tát nước bằng gàu, nhưng người nông dân vẫn phải chân lấm tay bùn ở rất nhiều công đoạn để làm ra hạt thóc.

Đây là những bức ảnh vừa chụp ở xã Kỳ Sơn, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng, khi những người nông dân ở thôn Vũ Lao đang làm ruộng để gieo sạ giống lúa RVT cho vụ hè thu năm 2013.

 Cuốc góc, vạc bờ là những công việc không thể dùng máy
Cuốc góc, vạc bờ là những công việc không thể dùng máy
 Dựng xe máy, các phụ nữ Vũ Lao đang chuẩn bị xuống ruộng
Dựng xe máy, các phụ nữ Vũ Lao đang chuẩn bị xuống ruộng
 Mặt chị nào cũng được bịt kín mít để chống nắng
Mặt chị nào cũng được bịt kín mít để chống nắng
 Dùng tay bốc phân đạm rắc xuống đồng trước khi gieo hạt
Dùng tay bốc phân đạm rắc xuống đồng trước khi gieo hạt
 Lúa chưa lên đã phải phun thuốc trừ cỏ
Lúa chưa lên đã phải phun thuốc trừ cỏ
 Dùng tay để đắp bờ, giữ nước
Dùng tay để đắp bờ, giữ nước
 Đã có máy cày, nhưng nhiều người vẫn phải cuốc ruộng
Đã có máy cày, nhưng nhiều người vẫn phải cuốc ruộng
 Ra đồng lúc sáng sớm, về nhà khi đã tối, người nông dân vẫn một nắng hai sương...
Ra đồng lúc sáng sớm, về nhà khi đã tối, người nông dân vẫn một nắng hai sương…

Phạm Vũ
(thực hiện)

>> Hỗ trợ tiền tỉ giúp nông dân cơ giới hóa