Thơ Tết Giáp Ngọ

Posted on 31/01/2014

0Thơ “sáu” chữ, đủ “sáu” câu, “thầu” chữ “Lộc”


Chúc mừng Năm mới Giáp Ngọ
Sức khỏe như ngựa Xích Thố
Tiền vào nhà như thác đổ
Công danh như diều gặp gió
May mắn được nhiều vô số
Hạnh phúc ấm êm đầy đủ!