Đọc NABB trên TBKTSG Tân Niên Giáp Ngọ

Posted on 13/02/2014

0Đón số báo Tân Niên Giáp Ngọ ra ngày 13/2/14 để ủng hộ Thời báo Kinh tế Sài Gòn và đọc câu chuyện “Hồ ông đồ và Lá bùa bảo vệ Rùa”.

Buarua