Thơ Tết con Gà

Posted on 02/02/2017

0Happy New Year cả nhà!

Xuân năm mới Tết con Gà,
Chúc may mắn đến toàn gia,
Chúc mạnh khoẻ như gà chọi,
Luôn khóai khẩu như gà ta
***
Chúc phú quý như ĐôngTảo,
Chúc ấm áp như gà Tây,
Chúc cả năm nhiều thơm thảo,
Mong Hạnh phúc đuọc đủ đầy!

– NABB 2017 –

untitled

 

Advertisements