Ngũ ngôn năm Mậu Tuất

Posted on 25/02/2018

0Chúc sang năm Mậu Tuất
Sưc khoẻ hơn đô vật
Tình…đong đầy chât ngất
Tiền vàng luôn dư dật

Công danh lên phần phật
Thi cử đều qua tất
Kinh doanh hay nghệ thuật
Cầu sung dzừa đủ…quất
^.^

Advertisements