Browsing All posts tagged under »chậm phát triển«

Tại sao nước ta chậm phát triển – Aziz Nesin

Tháng Một 18, 2013

2

“Đất nước này suốt ngày chỉ có lễ hội” là cảm nhận từ sự tràn lan nằm ở những festival, những ngày hội văn hóa, những sự kiện… mà chúng ta mới tạo dựng ra  – (NABB) Người đưa ra ý kiến này, GS Nguyễn Văn Huy, nguyên là Giám đốc Bảo tàng Dân tộc […]

Chùm truyện (vì sao người một nước nào đó) “Không thể thành người”(2)

Tháng Tám 3, 2012

1

-Aziz Nesin – “Chúng tôi không phải là những người chậm phát triển, mà trái lại, chúng tôi là những người rất, rất chi là phát triển!!” “Xin các vị chớ quên rằng chúng tôi có rất nhiều kẻ thù. Chúng luôn luôn tìm cách tuyên truyền nói xấu chúng tôi”. “Ðiện ấy à? Ðiện […]