Browsing All posts tagged under »Cơ hội của Chúa«

“Con giai phố cổ” & Đàn ông có “cạc”

Tháng Tư 16, 2013

3

Tạp văn Nguyễn Việt Hà….“món bò sốt vang bán cho quảng đại tiểu thị dân, vừa tươi đỏ màu hoa hiên vừa nồng nàn mùi vang quá “đát” Bonus (hay là) Chống chỉ định nói nhịu: Đàn ông có “cạc” (Trích “Con giai phố cổ”) – đàn ông “yêu giao…tiếp”, đã có tiền và đã […]

Tái bản “Cơ hội của Chúa” & Nguyễn Việt Hà tái ngộ nước Pháp

Tháng Ba 21, 2013

1

Tiếp theo lễ lên ngôi của Giáo hoàng Francis, sự kiện có liên quan tới Chúa nên được nhắc tới trong tháng 3 này có lẽ là việc tái bản “Cơ hội của Chúa” – tiểu thuyết đầu tay, nổi tiếng nhất và gây tranh cãi nhất của Nguyễn Việt Hà (tới mức nghe nói […]