Browsing All posts tagged under »đô thị«

Đô thị hóa ở Việt Nam đứng trước ngã ba đường

Tháng Ba 4, 2012

2

“Việt Nam chỉ có một cơ hội để đô thị hóa đúng hướng. Nếu thất bại trong đô thị hóa, chúng ta cũng sẽ thất bại trong công nghiệp hóa và hiện đại hóa,” phát biểu của ông Nguyễn Sinh Hùng. “Quá trình đô thị hóa nhanh chóng đi kèm với những thách thức như […]

Thu phí xe: Hy sinh nhóm lợi ích để công bằng

Tháng Một 9, 2012

0

Bảo Bảo: Người phương Tây có câu: “Món ăn của người này có thể là Thuốc độc với người khác”. Vấn đề quan trọng của mục tiêu công bằng xã hội, vì thế, phải nằm ở chỗ, số người được xơi “món ăn” nên đông hơn số người buộc phải “nếm” vị thuốc đắng. http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2012-01-06-thu-phi-xe-hy-sinh-nhom-loi-ich-de-cong-bang- […]