Browsing All posts tagged under »giải phẫu«

Hội nghị các nhà giải phẫu – Aziz Nesin

Tháng Sáu 21, 2013

0

Ngày “báo chí cách mạng” 21/6, giờ có người gọi tắt là “báo mạng” Liên quan: Chùm truyện (vì sao người một nước nào đó) “Không thể thành người”(1) “Không thể thành người”(2) “Không thể thành người”(3) Nhỏ và đẹp – Lên giá đến nơi rồi Tại sao nước ta chậm phát triển – Aziz Nesin Đón đọc NABB trên […]

Chùm truyện (vì sao người một nước nào đó) “Không thể thành người”(2)

Tháng Tám 3, 2012

1

-Aziz Nesin – “Chúng tôi không phải là những người chậm phát triển, mà trái lại, chúng tôi là những người rất, rất chi là phát triển!!” “Xin các vị chớ quên rằng chúng tôi có rất nhiều kẻ thù. Chúng luôn luôn tìm cách tuyên truyền nói xấu chúng tôi”. “Ðiện ấy à? Ðiện […]