Browsing All posts tagged under »Hồ Chí Minh«

Ngày 19/5 nhớ tới câu nói nổi tiếng về “lợi ích”

Tháng Năm 19, 2013

0

“Vì lợi ích mười năm – trồng cây, vì lợi ích trăm năm – trồng người” là lời huấn dụ nổi tiếng mà lúc sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói. Tình cờ Yahoo Hỏi Đáp! có câu hỏi về tác giả lời nói trên, vì thấy xuất hiện trong phim “Thái hậu Bắc Ngụy” (lỗi […]

Phỏng vấn chủ tịch Hồ Chí Minh – Tháng 6/1964

Tháng Tư 27, 2012

3

On the occassion of April 30th, and this event (TQ phê chuẩn xây bến tàu ở Hoàng Sa), watch an interesting youtube. A hard question and a hard answer at Minute 6:32. Viva Uncle Ho! —————————————————— Liên quan: Ngày 19/5 nhớ tới câu nói nổi tiếng về “lợi ích” —————————————————— Hồ Chí Minh trả lời […]