Browsing All posts tagged under »Hiến pháp«

“Cổ đông” dân chúng và kinh tế nhà nước

Tháng Mười Một 7, 2013

0

Hai bài viết sắc sảo của hai ông Tiến sỹ Luật. Rất tiếc những người xuất chúng chưa chắc đã “trúng suất’. Tỷ như suất “đăng đàn” ở QH. — Nếu dân chúng là cổ đông -Phạm Duy Nghĩa- November 5, 2013 Nhân kỳ họp Quốc hội, ông Bộ trưởng Bộ KHĐT tâm sự rằng […]

CON ĐƯỜNG CÔNG LÝ CHÔNG GAI

Tháng Năm 11, 2012

0

Trong chế độ pháp quyền, nơi pháp luật minh bạch, dễ tiên liệu, tạo nên những chuẩn mực đáng tin cậy, con người sẽ đỡ run sợ trước cường quyền, thần thế và sức mạnh tiền bạc. Bài liên quan: TS. Phạm Duy Nghĩa: Chống vi hiến, cần có thiết chế bảo hiến TS. Nguyễn Sĩ […]