Browsing All posts tagged under »lịch sử«

Không phải là lịch sử

Tháng Mười Một 17, 2015

0

B. Russell nói: “học lịch sử để biết những gì là ngu ngốc trong quá khứ, từ đó chịu đựng tốt hơn những ngu ngốc của hiện tại”. Hình như Marx thì nói là: “History repeats itself, first as tragedy, then as farce” (đọc lướt từ farce, tí nhầm sang từ khác…, không nghĩ là […]

“Không phải là lịch sử” – Vương Trí Nhàn

Tháng Tám 13, 2012

0

…“đọc sử để biết những ngu xuẩn của quá khứ, nhờ thế người ta có thể chịu đựng tốt hơn những ngu xuẩn của hiện tại” Muối mà không mặn còn gì là muối, sử mà không có cái phập phồng của đời sống con người trong quá khứ, làm sao gọi là sử được… […]