Browsing All posts tagged under »phạm duy nghĩa«

“Cổ đông” dân chúng và kinh tế nhà nước

Tháng Mười Một 7, 2013

0

Hai bài viết sắc sảo của hai ông Tiến sỹ Luật. Rất tiếc những người xuất chúng chưa chắc đã “trúng suất’. Tỷ như suất “đăng đàn” ở QH. — Nếu dân chúng là cổ đông -Phạm Duy Nghĩa- November 5, 2013 Nhân kỳ họp Quốc hội, ông Bộ trưởng Bộ KHĐT tâm sự rằng […]

Tìm ở đâu, NHỮNG NGƯỜI XUẤT CHÚNG?

Tháng Năm 3, 2013

0

– TS. Phạm Duy Nghĩa – NABB’s Comment: Người xuất chúng chưa chắc đã là người trúng suất… Người tài chắc phải là những người xuất chúng. Mỗi phát kiến lớn nhỏ của họ góp phần làm cho cuộc đời này thêm hạnh phúc. Tìm ở đâu ra những người quý hiếm ấy? Thời sự: […]

CON ĐƯỜNG CÔNG LÝ CHÔNG GAI

Tháng Năm 11, 2012

0

Trong chế độ pháp quyền, nơi pháp luật minh bạch, dễ tiên liệu, tạo nên những chuẩn mực đáng tin cậy, con người sẽ đỡ run sợ trước cường quyền, thần thế và sức mạnh tiền bạc. Bài liên quan: TS. Phạm Duy Nghĩa: Chống vi hiến, cần có thiết chế bảo hiến TS. Nguyễn Sĩ […]

Nông dân: mất ruộng, chán ruộng và chán chốn thôn quê

Tháng Hai 10, 2012

2

Nhân chuyện Tiên Lãng, đọc lại một trong những bài chính luận hay nhất về nông dân của một nhà luật học – TS. Phạm Duy Nghĩa. “Muốn dân không mất ruộng, phải xem lại chế độ sở hữu áp dụng đối với ruộng đất của nông dân. Muốn dân không chán ruộng, phải xem […]