Browsing All posts tagged under »tác động«

ĐỂ CHUYỆN THU PHÍ XE KHÔNG LÀ BÀI TOÁN DỞ DANG

Tháng Tư 3, 2012

2

So với version 1.0 (dated 31/12/2011), phiên bản 2.0 (dated 21/3/2012) của HỆ ĐIỀU HÀNH (OS) THU PHÍ XE đã có những thay đổi gì – OS này đã được đánh giá tác động ra sao? “Muốn được tuân theo một cách đúng đắn, thì hãy đưa ra một cái lệnh hợp lý” (“Hoàng Tử […]

Thu phí xe – phải có đánh giá tác động pháp luật

Tháng Một 19, 2012

1

BẢO BẢO: Vì lo lắng chi phí gia tăng đối với các phương tiện sử dụng không thể thiếu hàng ngày của đại đa số người dân, hầu hết các bình luận bày tỏ quan ngại như thể đề xuất được thực hiện ngay ngày mai mà quên mất rằng còn phải qua nhiều “cửa […]