Browsing All posts tagged under »thể chế«

Đón đọc TBKTSG số 15/2015

Tháng Tư 8, 2015

0

…và Khi ta tiêu tiền “người ta” của Bảo Bảo (TBKTSG Online) – Gần đây rộ lên rất nhiều ý kiến lo lắng của người dân về những thay đổi trong chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH). TBKTSG sẽ có chuyên đề về vấn đề này trên số báo phát hành vào sáng mai, […]

GS. Trần Văn Thọ: Cơ hội bỏ lỡ và nguy cơ lệ thuộc

Tháng Một 27, 2012

0

Một thế hệ – tương đương trên dưới 25 năm – có thể xem như một đơn vị thời gian quan trọng để khảo sát sự thay đổi về chất của xã hội. Thực tiễn trên thế giới, khoảng thời gian một thế hệ đủ làm thay đổi hẳn cục diện của nhiều quốc gia. […]