Browsing All posts tagged under »văn hóa«

Tại sao nước ta chậm phát triển – Aziz Nesin

Tháng Một 18, 2013

2

“Đất nước này suốt ngày chỉ có lễ hội” là cảm nhận từ sự tràn lan nằm ở những festival, những ngày hội văn hóa, những sự kiện… mà chúng ta mới tạo dựng ra  – (NABB) Người đưa ra ý kiến này, GS Nguyễn Văn Huy, nguyên là Giám đốc Bảo tàng Dân tộc […]

Sự lên ngôi của thói vụ lợi

Tháng Hai 22, 2012

0

Vương Trí Nhàn Không gì xa lạ với văn hoá bằng tinh thần thực dụng. Song đáng tiếc là tinh thần thực dụng ấy lại đang có mặt và chi phối cách tổ chức của một hoạt động văn hoá có quy mô lớn như lễ hội. …Tâm lý cầu may vốn là bạn đường […]