Browsing All posts tagged under »“Những người thích đùa”)«

Hội nghị các nhà giải phẫu – Aziz Nesin

Tháng Sáu 21, 2013

0

Ngày “báo chí cách mạng” 21/6, giờ có người gọi tắt là “báo mạng” Liên quan: Chùm truyện (vì sao người một nước nào đó) “Không thể thành người”(1) “Không thể thành người”(2) “Không thể thành người”(3) Nhỏ và đẹp – Lên giá đến nơi rồi Tại sao nước ta chậm phát triển – Aziz Nesin Đón đọc NABB trên […]

Nhỏ và đẹp – Lên giá đến nơi rồi

Tháng Chín 24, 2012

0

Tiếp tục: Chùm truyện (vì sao người một nước nào đó) “Không thể thành người” Nhỏ và đẹp Aziz Nesin Bài liên quan Tranh luận về mẫu chứng minh nhân dân mới > ‘Ghi tên cha mẹ vào chứng minh thư là xâm phạm đời tư’ > ‘Thêm tên cha mẹ vào chứng minh thư […]

Chùm truyện (vì sao người một nước nào đó) “Không thể thành người”(2)

Tháng Tám 3, 2012

1

-Aziz Nesin – “Chúng tôi không phải là những người chậm phát triển, mà trái lại, chúng tôi là những người rất, rất chi là phát triển!!” “Xin các vị chớ quên rằng chúng tôi có rất nhiều kẻ thù. Chúng luôn luôn tìm cách tuyên truyền nói xấu chúng tôi”. “Ðiện ấy à? Ðiện […]

Chùm truyện (vì sao người một nước nào đó) “Không thể thành người”(1)

Tháng Bảy 24, 2012

0

“…chỉ cần có một kẻ nào đó hoài nghi kêu lên: “Không thể được, anh em ơi, lũ chúng ta không thành người được!” là lập tức mọi người gật đầu tán thưởng: “Ðúng, chí phải, chí chí phải, không thể thành người!…” Và không bói đâu ra một người phản bác: “Sao lại thế! […]